Den eksisterende tagdækning kan som oftest godt anvendes som underlag. Det kommer dog an på en konkret vurdering. For at undgå lunker i den nye tagflade og for at opnå et plant og stabilt underlag for tagdækningen er der visse krav til underlaget. Kan disse krav ikke opfyldes skal tagfladen rettes op. Kontakt derfor dit lokale Phønix Tag selskab, så sørger vi får at sende en af vores salgsmontører ud og foretage et tagtjek, og på baggrund af dette give den bedste anbefaling til renoveringen af dit tag. En renovering kan forandre en bygnings udseende fuldstændig og samtidig give mulighed for et “sundhedstjek”, så fx eventuelle utætheder opdages i tide eller merisolering bliver en del af den nye tagløsning.

Comments are closed.